Alle in het sollicitatieformulier en/of het CV vermelde gegevens, alsook alle andere persoonlijke gegevens die in de loop van de sollicitatieprocedure verzameld zullen worden, behoudens bezwaar van uw kant, in onze databank geregistreerd worden.

Met het oog op een zo efficiƫnt mogelijke dienstverlening worden deze gegevens verwerkt en bewaard bij Fundament.

De verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van de rekrutering en de selectie van kandidaten en worden verwerkt overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Fundament deelt dus aan zijn cliƫnten enkel die informatie mee, die nodig is voor de selectie van de kandidaten, en dit alles rekening houdend met de vertrouwelijkheid van de gegevens.
Als kandidaat verbindt u er zich toe elke wijziging van uw persoonlijke gegevens mee te delen aan Fundament.

Overeenkomstig de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u een recht op inzage in de u betreffende persoonsgegevens.

Desgevallend kan u ook de verbetering van de over u opgeslagen persoonsgegevens aanvragen: u hoeft daarvoor enkel aan Fundament een schrijven te richten.